Om Chili

 

Det heta ämnet i chilipeppar heter capsaicin. Mängden av capsaicinet i frukten mäts genom en analysmetod kallad gaskromatografi.

Capsaicinhalten mäts i scovillegrader. Paprika har noll scovillegrader medan världens, just nu, starkaste chilipeppar ligger på ungefär

2.100.000 scovillegrader. Rent capsaicin har 16.000.000 scovillegrader. Styrkan hos chilipepparn finns i fruktköttet och i mellanväggarna inne i frukten.

Det är i mellanväggarna som själva huvudhettan finns inte i fröna som de allra flesta kokböcker vill framhäva.

Eftersom fröna sitter på mellanväggarna blir de helt naturligt besudlade av väggarnas hetta precis som fingrarna luktar rosmarin när de fingrat på en rosmarinplanta.

Genom att skära bort mellanväggarna reduceras styrkan med ungefär 50%.

Sålunda blir då en Jalapeno mild som en paprika. På så sätt går det att styra hettan vid matlagning. Chilipepparn är inte bara en krydda, som sätter sprätt på maten,

utan den har också många goda egenskaper så som att den innehåller A och C vitaminer, 6 gånger mer C-vitamin än hos en apelsin.

Capsaicinet har även en god antibakteriell verkan. Scovilleskalan är bara till för att ge ett hum om hur stark en viss chilipeppar är.

Styrkan hos en chilipeppar beror mycket på under vilka omständigheter den har odlats.

En Svart Jalapenos styrka kan variera från 2.500-8.000 scovillegrader,  en Bhut Jolokia 500.000 1.040.000.

 

Vi har förenklat det hela genom att dela in skalan i 6 delar:

0-2.500                              mild hetta

2.500-25.000                    medelhet

25.000-50.000                  het

50.000-100.000                mycket het

100.000-575.000              superhet

575.000-2.000.000           nukleär hetta