Personal

Vi som driver Tistelvind heter Maria och Jesper Lindström.

Våra medarbetare är:

Kerstin Ekström-Lif

Aum Siwapan

Sandra Andersson (föräldraledig)

 

Dessutom tar vi hjälp av extrapersonal framför allt på hösten då det är extra mycket att göra.

 

Eva Insulander och Tom Olefalk finns kvar i företaget fram till årsskiftet -20/21.