Personal

Vi som driver Tistelvind heter Eva Insulander och Tom Olefalk.

Våra medarbetare är:

Kerstin Ekström-Lif

Helen Johansson

Sandra Andersson

Dessutom tar vi hjälp av extrapersonal på sommaren och hösten då det är extra mycket att göra.